ไทย
Eng

Photo Activity

29
Jul

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

29
Jul

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

16
Jan

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตัดต้นไม้ที่ศาลเจ้าแม่เบี้ยท้ายวัดพนัญเชิง

16
Jan

​กอง​ช่าง​ไป​ซ่อม​ผิวจราจร​บริเวณ​ซอยทางเข้าออกติดกับที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา​

16
Jan

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ซ่อม​ผิวจราจร​บริเวณ​ถนน​หน้า​สถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาเพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

16
Jan

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตัดต้นไม้บริเวณชุมชนวัดสามวิหาร

16
Jan

มอบเงินงบประมาณ ร่วมสนับสนุน และนำตุ๊กตา 80 ตัว เป็นของขวัญไปแจกเด็กๆทุกคน ที่โรงเรียนวัดลาดระโหงครับ เป็นโรงเรียนที่ยังขาดอุปกรณ์

16
Jan

“สภากาแฟ รร.จิระศาสตร์วิทยา” ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงาน สภากาแฟซึ่งสภาวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพ จัดที่ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา