ไทย
Eng

Photo Activity

14
Sep

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พศ.2563

07
Aug

งานพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ.ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

29
Jul

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

29
Jul

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

16
Jan

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตัดต้นไม้ที่ศาลเจ้าแม่เบี้ยท้ายวัดพนัญเชิง

16
Jan

​กอง​ช่าง​ไป​ซ่อม​ผิวจราจร​บริเวณ​ซอยทางเข้าออกติดกับที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา​

16
Jan

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ซ่อม​ผิวจราจร​บริเวณ​ถนน​หน้า​สถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาเพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

16
Jan

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตัดต้นไม้บริเวณชุมชนวัดสามวิหาร