ไทย
Eng

Photo Activity

22
Jan

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายไพ

19
Jan

งานฝ่ายการโยธา กองช่าง

17
Jan

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

15
Jan

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

12
Jan

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายไพ

12
Jan

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายไพ

11
Jan

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

11
Jan

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งจากภาคประชาชน เกิดเหตุต้นไม้ล้มทับรถยนต์ จึงนำเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่งานป้องกันสาธารณภัย เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย บริเวณคลองมะขามเรีย