ฝ่ายการโยธา งานสถานที่

-วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายมลคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน่้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินงาน ออกตั้งเต็นท์ จำนวน 2 หลัง เพื่อใช้ในงานฌาปนกิจศพ ณ วัดแม่นางปลืม และดำเนินการติดตั้งเต็นท์ จำนวน 2 เต็นท์  ที่วัดตึก ในงานอุปสมบท และ ได้นำเต็นท์ไปมอบให้ ทางฑัณทสถานบำบัดพิเศษ จำนวน 8 หลัง เพื่อใช้รับรองผู้ต้องหา

-วันที่ 21 พฤษภาคม 2561  ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หน้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินการ ออกติดตั้งแทนพระรูปฉายลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 ณ บริเวณวัดกษัตราธิราชวรวิหาร

-วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นา่ยกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หน้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินงาน ซ่อมบ้านเรือน บริเวณแถวสะพานมหาชัย หลังคุกเก่า 


back