เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยนายกสมทรง สรรพโกศลกุล มอบหมายให้ รองสุรินทร์ ผดุงเพียร สท.ณัฐวุฒิ ผดุงเพียร ลงพื้นที่ให้กองสวนตัดหญ้าทำความสะอาดสนามโรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร(09/07/61)


back