งานสถานที่

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2562 ดำเนินการเก็บเต้นท์วัดนมหาโลกและดำเนินการเก็บเต้นท์วัดเกาะแก้ว ที่บริการประชาชนไว้ตามคำร้องเทศบาล 

เมื่อวันที่ 25  พ.ค 2562 ดำเนินการติดตั้งเต้นท์ ณ วัดวงษ์ฆ้อง

เมื่อวันที่ 26  พ.ค.2562 ดำเนินการซ่อมสะพานตรงรัฐศาสตร์ข้างดับเพลิง และดำเนินการติดตั้งเต้นท์ที่ คลองสายบ้านหัวบริเวณหน้าชุมชน ตามคำร้องของประชาชน 

 

 


back