“สภากาแฟ รร.จิระศาสตร์วิทยา” ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงาน สภากาแฟซึ่งสภาวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพ จัดที่ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา


back