มอบเงินงบประมาณ ร่วมสนับสนุน และนำตุ๊กตา 80 ตัว เป็นของขวัญไปแจกเด็กๆทุกคน ที่โรงเรียนวัดลาดระโหงครับ เป็นโรงเรียนที่ยังขาดอุปกรณ์


back