เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดย งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณะภัย ขออภัยในความไม่สะดวก เจ้าหน้าที่ดับเพลิง กำลังดำเนินการล้างถนน ภายในแยกท่ารถ บริเวณ ตลาดเจ้าพรหม ต้องขออภัย ผู้ใช้รถยน์ใช้ถนนสัญจรไปมา


back