งานสวนสาธารณะ ตัดต้นไม้ใหญ่ที่ทับสายไฟฟ้า ณ. วัดกษัตราธิราช


back