​กอง​ช่าง​​ซ่อม​ผิวจราจร​เทยางมะตอย ณ.บริเวณ​ซอย​บัวหวานตรงคลองมะขามเรียง


back