ไทย
Eng

Information News

19
Oct

การจัดเก็บค่าน้ำประปานอกสถานที่่

19
Oct

พิธีบำเพ็ญพระราชกุลศล

28
Sep

ประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

11
Sep

ประกาศเทศบาลฯ

30
Apr

ประชาสัมพันธ์

08
Apr

จุดพ้นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

03
Mar

ประกาศ เลื่อนการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2562

25
Feb

งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

17
Feb

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1gvbOsoJuy0c3yH4UBXTbC06ZGp83JRVF?usp=drive_open

07
Feb

ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวจีนทุกท่าน