เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 6 หลัง ที่วัดสุวรรณดารารามback