เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 1 หลัง ที่ชุมชนริมวังback