เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 2 หลัง ที่วังไชยพัฒนาback