นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ตั้งเครื่องสูบน้ำที่วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ ดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรี นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร (สมาชิกสภาเทศบาลฯ) พร้อมด้วยงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตั้ง
เครื่องสูบน้ำที่วัดกษัตราธิราชวรวิหารback