ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล เป็นประธานในพิธีเปิดสนามเด็กเล่น และมอบทุนการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา
พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดสนามเด็กเล่น และมอบทุนการศึกษา จำนวน 103 ทุน แก่นักเรียน โรงเรียนสรรพสามิตบำรุงback