ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรี นครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นาย ปรีชา ขันธไพรศรี เป็นประธาน เปิดโครงการ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ให้กับพนักงานลูกจ้างเทศบback