ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ พันจ่าอากาศเอกสุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกฯ เป็นประธานเปิดงาน โครงการตรวจคัดกรองภาวะแซกซ้อน และให้ความรู้กลับประชาชนในเขตเทศบาลนback