ประกาศจากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่องการให้บริการวัคซีน COVID-19back