ไทย
Eng

Information News

11
Sep

ประกาศเทศบาลฯ

30
Apr

ประชาสัมพันธ์

08
Apr

จุดพ้นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

03
Mar

ประกาศ เลื่อนการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2562

25
Feb

งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

17
Feb

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1gvbOsoJuy0c3yH4UBXTbC06ZGp83JRVF?usp=drive_open

07
Feb

ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวจีนทุกท่าน

07
Jan

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2020

11
Sep

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ถวายแว่นตาให้กับพระสงฆ์ในปกครองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา จำนวน 77 วัด วันที่ 11 กันยายน ที่วัดศาลาปูนวรวิหาร

22
Jul

โครงการตรวจคัดกรองและแก้ปัญหาความผิดปกติทางสายตา แก่ประชากรกลุ่มวัยทำงานและวัยสูงอายุ เขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา