ไทย
Eng

Information News

13
Jan

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เตรียมซื้อวัคซีนป้องกัน Covid-19 ฉีดให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

01
Dec

ตลาดย้อนยุคงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

01
Dec

ตลาดย้อนยุคงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

01
Dec

ขลุ่ยทิพย์ 1000 เลา

23
Nov

การจัดเก็บค่าน้ำประปานอกสถานที่

17
Nov

การจัดเก็บค่าน้ำประปานอกสถานที่

19
Oct

การจัดเก็บค่าน้ำประปานอกสถานที่่

19
Oct

พิธีบำเพ็ญพระราชกุลศล

28
Sep

ประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

11
Sep

ประกาศเทศบาลฯ