ไทย
Eng

Information News

26
Apr

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 4 หลังที่วัดมหาโลก

26
Apr

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 2 หลังที่พระนอน

26
Apr

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 1 หลังที่หลวงพ่อขาวที่ส.พ.ย

26
Apr

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 2 หลังที่ชุมชนเปี่ยมสุข

26
Apr

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 8 หลังที่วัดสุวรรณ

26
Apr

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 2 หลังที่ ส.พ.ย.

24
Apr

เสริมไหล่ถนนคลองท่อฝั่งทิศตะวันตก บริเวณหน้าปากซอย 8 ที่การประปาเทศบาลขุดซ่อมท่อเมนต์ประปา โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น

24
Apr

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยอุดมศิลป์ชุมชนวัดแม่นางปลื้ม ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นตลอดสาย

24
Apr

ปรับปรุงสนามเปตอง ชมรมผู้สูงอายุวัดตึก โดยการถากถางหญ้าและวัชพืชออกจากเดิม ลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น

20
Apr

ปรับปรุงสนามเปตอง ชมรมผู้สูงอายุหัวแหลม โดยการถากถางหญ้าและวัชพืชออกจากสนามเปตองเดิม ลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น