ไทย
Eng

Information News

22
Nov

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 4x8 จำนวน 1 หลังที่บริเวณหน้าเทศบาล

22
Nov

ปักธงทางเข้าวัดศาลาปูน

22
Nov

ตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 6 หลัง ที่วัดศาลาปูน

22
Nov

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 4 หลัง ที่ ส.พ.ย.

22
Nov

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 3 หลัง ที่วัดมหาโลก

22
Nov

ตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 6 หลัง ที่วัดศาลาปูน

22
Nov

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคลองท่อฝั่งทิศตะวันออกตรงข้ามวัดวรโพธิ์ ที่การประปาเทศบาลฯ ขุดซ่อมท่อเมนประปากลางถนน โดยการลงทรายถม 6 คัน

18
Nov

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนหวังอาคารเอนกประสงค์เทศบาลฯ ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อและทำลูกระนาด(ลูกสะดุด)

18
Nov

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนซอยร้านข้าวมันไก่ตาน้อย ที่การประปาเทศบาลขุดซ่อมท่อเมนประปา

18
Nov

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนป่ามะพร้าว บริเวณหน้าร้านอยุธยารักษาสัตว์ ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ