ไทย
Eng

Information News

10
Nov

ซ่อมสะพานที่จวนผู้ว่า

10
Nov

ผูกผ้าระบายที่แยกวัดกษัตรา

10
Nov

ผูกผ้าระบายที่ซุ้มหน้าราชภัฎ

10
Nov

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 5 หลัง ที่โดมทองศูนย์บริหารศาสนาอิสลาม

10
Nov

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 6 หลัง ที่ร.ร.ประตูชัย

10
Nov

เปลี่ยนธงที่สะพานตามบริเวณต่างๆรอบเกาะเมือง

10
Nov

ตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 5 หลัง ที่วัดวงษ์ฆ้อง

10
Nov

ตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 5 หลัง ที่ศูนย์บริหารโดมทอง

10
Nov

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 4x8 จำนวน 1 หลังที่ชุมชนข้างประปาเทศบาล

10
Nov

ผสมมิกซ์ที่โรงงาน