ไทย
Eng

Information News

01
Feb

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 6 หลัง ที่วัดสุวรรณดาราราม

01
Feb

เก็บแท่นพระรูป ที่วัดศาลาปูน

01
Feb

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่โรงเรียนวัดตองปุ

01
Feb

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่วัดอินทราราม

30
Jan

ปูมิกซ์เสริมไหล่ถนนอู่ทอง บริเวณหน้าร้านขายพัดหมี่แห้ง ปากทางเข้าวัดสุวรรณดารารามวรวิหาร

30
Jan

เกี่ลยปรุบพื้นที่บริเวณข้างโบสถ์ วัดศาลาปูนวรวิหาร เพื่อเตรียมพื้นที่ไว้จัดงาน

30
Jan

เกลี่ยตากวัสดุหินเกล็ด พร้อมสาดหินเกล็ดผ่านตะแกรงล่อน เพื่อเอาหินฝุ่นออก เตรียมไว้ผสมมิกซ์

30
Jan

เสริมไหล่ถนนอู่ทอง บริเวณตรงข้ามร้านอาหารแพกรุงเก่า โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น

30
Jan

เสริมไหล่ถนนอู่ทอง บริเวณตรงข้ามร้านอาหารแพกรุงเก่า โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น

30
Jan

ผสมมิกซ์ที่โรงงาน