ไทย
Eng

Information News

09
Nov

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนบริเวณโรงเรียนวัดรัตนชัย(วัดจีน)ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ

08
Nov

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนน บริเวณวัดศาลาปูนที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ เพื่อเตรียมงานกฐินพระราชทาน ในวันที่ 9 พ.ย.59 ต่อจากวันที่ 7 พ.ย. 59

07
Nov

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนบริเวณวัดศาลาปูนที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ เพื่อเตรียมงานกฐินพระราชทานในวันที่ 9 พ.ย. 59

07
Nov

ปรับปรุงซ่อมแซมลานจอดรถยนต์ บริเวณหน้าโบสถ์วัดศาลาปูน ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น

07
Nov

ผสมมิกซ์ที่โรงงาน

07
Nov

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนซอยตาบวม(ซอยป่ามะพร้าว11) ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อตลอดสาย ต่อจากวันที่ 2 พ.ย. 59

07
Nov

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนซอยตาบวม(ซอยป่ามะพร้าว11) ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อตลอดสาย ต่อจากวันที่ 1 พ.ย. 59

07
Nov

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนซอยตาบวม(ซอยป่ามะพร้าว11) ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อตลอดสาย

07
Nov

ผสมมิกซ์ที่โรงงาน

07
Nov

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนตามเส้นทางเสด็จผ่าน-วัดสุวรรณดาราราม ต่อจากวันที่ 28 ต.ต. 59