ไทย
Eng

Information News

07
Nov

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนตามเส้นทางเสด็จผ่าน-วัดสุวรรณดาราราม ต่อจากวันที่ 27 ต.ต. 59

07
Nov

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนตามเส้นทางเสด็จผ่าน-วัดสุวรรณดาราราม

26
Oct

ผสมมิกซ์ที่โรงงาน

26
Oct

ทำลูกระนาดถนนซอยโรงเบียร์ตลาดหัวแหลม และทำลูกระนาดถนนซอย1โรงงานสุราเก่า

26
Oct

ขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.30ม. จำนวน 15 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 1 บ่อ ที่ชุมชนซอยบัวหวาน เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง ออกทางระบายน้ำระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาล ต่อจากวันที่ 22 ต.ค. 59

26
Oct

ขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.30ม. จำนวน 15 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 1 บ่อ ที่ชุมชนซอยบัวหวาน เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง ออกทางระบายน้ำระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาล ต่อจากวันที่ 21 ต.ค. 59

26
Oct

ขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.30ม. จำนวน 15 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 1 บ่อ ที่ชุมชนซอยบัวหวาน เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง ออกทางระบายน้ำระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาล

26
Oct

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนอู่ทอง บริเวณสามแยกไฟแดงโรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

26
Oct

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอย สเต็กบ้านขุนที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นตลอดสาย

26
Oct

ขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.30ม. จำนวน 188 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 20 บ่อ บริเวณสนามหญ้าหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อระบายน้ำฝนที่ท่วมขังออก ต่อจากวันที่ 17 ต.ค. 59