ไทย
Eng

Information News

29
May

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

เสริมไหล่ทางถนนอู่ทองบริเวณแยกซอยโรงฆ่าสัตว์

29
May

กองช่าง ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

เสริมไหล่ทางถนนอู่ทองบริเวณแยกซอยโรงฆ่าสัตว์

29
May

กองช่าง ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

เสริมไหล่ทางถนนอู่ทองบริเวณแยกซอยโรงฆ่าสัตว์

23
May

ดำเนิเนการปรับปรุงสะพานคลองท่อ

เสริมไหล่ทางถนนอู่ทองบริเวณแยกซอยโรงฆ่าสัตว์

23
May

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยชุมชนหัวแหลม

เสริมไหล่ทางถนนอู่ทองบริเวณแยกซอยโรงฆ่าสัตว์

23
May

ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลี่ยงพระตำหนักบริเวณร้านอาหารป้านงค์

เสริมไหล่ทางถนนอู่ทองบริเวณแยกซอยโรงฆ่าสัตว์

09
May

ปูมิกซ์ยกระดับถนนทางเข้า - ออก ซอยวันดี

เสริมไหล่ทางถนนอู่ทองบริเวณแยกซอยโรงฆ่าสัตว์

09
May

ตีเครื่องหมายจราจร และทำลูกระนาด บริเวณสี่แยกไฟแดงคลองมะขามเรียงติดถนนโรจนะ

เสริมไหล่ทางถนนอู่ทองบริเวณแยกซอยโรงฆ่าสัตว์

09
May

ขนแท่งแมร์ริเอ่อร์ จำนวน 10 ท่อน มาปิดทางเข้า - ออก ตลาดน้ำเทศบาลข้างปางช้าง

เสริมไหล่ทางถนนอู่ทองบริเวณแยกซอยโรงฆ่าสัตว์

09
May

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 1 หลังที่วัดวงษ์ฆ้อง

เสริมไหล่ทางถนนอู่ทองบริเวณแยกซอยโรงฆ่าสัตว์