ไทย
Eng

ภาพกิจกรรม

25
ต.ค.

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ พันจ่าอากาศเอกสุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ออกดูแลและช่วยเหลือพี่น้องป

25
ต.ค.

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายไพ

24
ต.ค.

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายปรีชา ขันธไพรศรี รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้จัดสถานที่ภายในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มอบดอกดาวเรืองให้แก่ประชาชน

24
ต.ค.

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ พันจ่าอากาศเอกสุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ออกดูแลและช่วยเหลือพี่น้องชุมชมวัดแม่นางปลื้มที่ประสบปัญหาอ

24
ต.ค.

ท่านนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และ สาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารบริษัทคูโบต้า ลงพื้นที่นำ ถุงยังชีพ และ ยาสามัญประจำบ้าน แจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประช

24
ต.ค.

กรมชลประทาน และ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม บูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ ดูผลกระทบจากการผันน้ำและปริมาณน้ำที่มากขึ้น ทั้งด้านหน้าประตูและด้านหลังประตูระบายน้ำ ว่าส่งผลกระทบต่อ

24
ต.ค.

กองช่างสุขาภิบาลเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ทำการระบายน้ำออกจาก บึงพระราม

20
ต.ค.

เรียนพี่น้องประชาชนทุกท่าน เนื่องด้วยมีพายุดีเปรสชั่นพัดผ่านประเทศไทย ทำให้เกิดฝนตกหนักในภาคต่างๆ ของประเทศไทย ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่หลายในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที