งานฝ่ายการโยธา กองช่าง

วันที่ 3 มกราคม 2561    - ราดยางถนนอู่ทองบริเวณหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ที่การประปาเทศบาลฯ ขุดซ่อมท่อเมนต์ประปา)

วันที่ 4 มกราคม 2561   - ราดยางถนนสายวัดศาลาปูน-สุดเขตเทศบาลฯ บริเวณตั้งแต่วัดพรหมนิวาส-จนถึงซอย 8 ตำบลภูเขาทอง (สุดเขตเทศบาลร)


ย้อนกลับ