ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

วันที่ 5 มกราคม 2561 ปูมิกส์ซ่อมแซมถนนอู่ทองบริเวณตรงข้ามวินอาชีวะศึกษาพระนครศรีอยุธยา ปูมิกส์ซ่อมแซมถนนป่าโทนบริเวณประตูทางเข้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ปูมิกส์ซ่อมแซมถนนบางเอียนบริเวณหน้าองค์การโทรศัพท์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยชุมชนวัดศาลาปูนที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น


ย้อนกลับ