งานฝ่ายการโยธา กองช่าง

วันที่ 6 มกราคม 2561 ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าถนนนเรศวรบริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา (ตรงข้ามสำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา)

วันที่ 8 มกราคม 2561 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนอู่ทองบริเวณตรงข้ามทางเข้าวัดสุวรรณดาราราม ถนนอู่ทองบริเวณหลังจวนผู้ว่าฯ ตรงข้ามร้านอาหารไทรทอง โดยการแก้ไข Soft ถนน ลงวัสดุรองพื้นทาง ลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น ตามหนังสือกองการประปา ที่ อย 52005/1323 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการซ่อมผิวจราจร และดำเนินการขุดหลุมโดยรถขุดตัวเล็ก หลุมเสาไฟฟ้า ขนาด 50x50x50 เซ็นติเมตร จำนวน 36 หลุม ที่ถนนทางเข้าวิหารพระมงคลบพิตร ตามหนังสือมูลนิธิพระมงคลบพิตรที่ 210/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รถแทรคเตอร์ขุดหลุมเสาไฟฟ้า


ย้อนกลับ