เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยกองการปะปาติดตั้งฝาท่อธนาคาร ไทยพาณิชย์เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยกองช่างสุขาภิบาลได้ทำการ ติดตั้งฝาท่อระบายน้ำ ณ หน้าธนาคารไทยพาณิชย์


ย้อนกลับ