เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งจากภาคประชาชน เกิดเหตุต้นไม้ล้มทับรถยนต์ จึงนำเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่งานป้องกันสาธารณภัย เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย บริเวณคลองมะขามเรีย


ย้อนกลับ