ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

วันที่ 9 มกราคม 2561  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนอู่ทองบริเวณตรงข้ามทางเท้าวัดสุวรรณดาราราม ถนนอู่ทอง บริเวณตรงข้ามสำนักงานกองการประปาเทศบาลฯ

วันที่ 10 มกราคม 2561 ราดยางถนนอู่ทองบริเวณตรงข้ามทางเข้าวัดสุวรรณดาราราม

วันที่ 11 มกราคม 2561 ราดยางถนนอู่ทองบริเวณตรงข้ามสำนักงานกองการประปาเทศบาลฯ


ย้อนกลับ