ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

วันที่ 12 มกราคม 2561  ปูมิกส์ซ่อมแซมถนนศรีสรรเพชร บริเวณสามแยกโรงเรียนพาณิชย์ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อเนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน

วันที่ 13 มกราคม 2561 ปูมิกส์ซ่อมแซมถนนคลองมะขามเรียง ฝั่งทิศตะวันตกบริเวณคอสะพาน ค.ส.ล. หอรัตนไชย ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อเนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน

วันที่ 15 มกราคม 2561 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยแยกชุมชนท่าน้ำวัดประดู่โดยการขยายไหล่ทางโดยการลงวัสดุรองพื้นทาง ลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นตลอดสาย


ย้อนกลับ