ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

วันที่ 16 มกราคม 2561 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยแยกชุมชนท่าน้ำวัดประดู่โดยการขยายไหล่ทางโดยการลงวัสดุรองพื้นทาง ลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นตลอดสาย

วันที่ 17 มกราคม 2561ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคลองท่อฝั่งทิศตะวันตก บริเวณคอสะพาน ค.ส.ล. คลองท่อ โดยการเสริมไหล่ทางลงวัสดุรองพื้นทางพร้อมบดอัดแน่น


ย้อนกลับ