เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยงานสวนสาธารณะตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้ ณ บริเวณโรจนะศาลากลางหลังเก่าตลอดสาย


ย้อนกลับ