งานฝ่ายการโยธา กองช่าง

วันที่ 24 มกราคม 2561 ปูมิกส์ซ่อมแซมถนนทางเข้าชุมชนบ้านเกาะ หมู่ที่ 1 ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ

วันที่ ที่ 25 มกราคม 2561 ปูมิกส์ซ่อมแซมถนนซอยบริเวณชุมชนวัดหน้าพระเมรุที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ

วันที่ 26 มกราคม 2561 ขนย้ายคันดินป้องกันน้ำท่วมบริเวณ หน้าบ้านเลลขที่ 17/5 ม.5 ต.ท่าวาสุกรี ออกไปกองเก็บไว้ที่บริเวณด้านข้างอาคารเรียนดรงเรียนเทศบาลฯ วัดศาลาปูนวรวิหาร ตามคำร้อง กองช่าง เลขที่ 31/2561 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561


ย้อนกลับ