ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ทำสนามเปตองขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ที่ชุมชนวังไชย

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ปรับพื้นที่บริเวณลานจอดรถยนต์ หน้าโบสถ์หน้าพระเมรุ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าอาคารเอนกประสงค์สวนพระศรีสุริโยทัยบริเวณตรงข้ามร้านอาหารริมสวนที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เกลี่ยปรับพื้นที่บริเวณลานจอดรถยนต์หน้าโบสถ์วัดหน้าพระเมรุต่อจากเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ทำสนามเปตอง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ที่โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค โดยการวางคันหินขนาดกว้าง 0.20 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.20 เมตร จำนวน 22 ท่อน พร้อมทำระดับโดยรอบสนามเปตอง ต่อจากวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561


ย้อนกลับ