ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2561  ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าถนนโรจนะบริเวณหน้า สำนักงานทนายความสมบูรณ์นิติธรรม ที่การประปาเทศบาลฯ ขุดซ่อมท่อเมนประปาโดยการลงทรายถมพร้อมบดอัดแน่น


ย้อนกลับ