กองช่าง งานสาธารณูปโภค

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนศรีสรรเพชรบริเวณสามแยกโรงเรียนพาณิชย์ในที่การประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ขุดซ่อมท่อเมนประปา กลางถนนโดยการขุดรื้อแก้ SOFT ถนน ลงวัสดุรองพื้นทาง ลงทรายถม พร้อมบดอัดแน่น


ย้อนกลับ