ฝ่ายการโยธา งานสถานที่

-ในวันที่ 3 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายมงคล  รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายงานโยธา ดำเนินการออกติดตั้งเต็นท์ จำนวน 1 หลัง ที่ชุมชนวัดตะไก เพื่อใช้ในงานทำบุญบ้าน

-ในวันที่ 11 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ ดำเนินการติดตั้งเต็นท์จำนวน 3 หลัง ที่วัดหน้าพระเมรุเพื่อใช้ในงานมงคลสมรส 

-ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศบาลมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรื่องฤทธิ์ หัวหน่้าฝ่ายงานโยธา ดำเนินการออกติดตั้งเต็นท์ จำนวน 2 หลัง ที่โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เพื่อจัดงานนิทรรศการวิชาการ 


ย้อนกลับ