ฝ่ายการโยธา งานสถานที่

-วันในที่ 9 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศบาลพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ดำเนินการออกติดตั้งเต็นท์ จำนวน 1 หลัง บริเวณวัดกุฎีทอง เพื่อใช้ในงานทำบุญวัดกุฎีทอง ในวันที่ 10 มีนาคม 2561


ย้อนกลับ