ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

-ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ดำเนินการออก ปูมิกส์ซ่อมแซมถนนอู่ทอง บริเวณโค้งวัดธรรมิกราช หน้าร้านต้มเลือดหมูและบริเวณประตูทางเข้าวัดญานเสน ที่การประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ขุดซ่อมท่อเมนประปา

-ในวันที่ 10 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายงานโยธา ดำเนินการออกปรับปรุงซ่อมแซมถนนศรีสรรเพชร บริเวณสามแยก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์วาสุกรี) ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น


ย้อนกลับ