ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

-ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ว่าทีร้อยตรี สมทรง  สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าช่างโยธา ออกดำเนินการ ผสมมิกส์ที่โรงงานเพื่อใช้งานต่างพื้นที่เสียหายต่างๆ

-ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าช่างโยธา ออกดำเนินการ ปูมิกส์ซ่อมแซมถนน ศรีสรรเพชร บริเวณสามแยก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

-ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าช่างโยธา ออกดำเนินการ ขนย้ายเศษดินและกากมิกส์ บริเวณถนนอู่ทองด้านหน้าโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวร(ข้างป้อมตำรวจ) ออกทิ้งบริเวณที่กองวัสดุงานโยธา (ด้านหลังพระเจดียืศรีสุริโยทัย ที่การประปาขุดซ่อมท่อเมนประปา พร้อมทำการผสมมิกส์ที่โรงงาน

-ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้างานโยธา ออกดำเนินการ เกรดปรับพื้นที่บริเวณด้านหลังโบสถ์ วัดศาลาปูนวรวิหาร และทำการขุดลอกทางระบายน้ำเปิด เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก


ย้อนกลับ