ฝ่ายการโยธา งานสถานที่

-ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง  สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายมงคล  รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายงานโยธาออกดำเนินการติดตั้งเต็นท์ เพื่อใช้ในงานทำบุญบริเวณหน้าองค์พระ ที่หมู่บ้านวังแก้ว จำนวน 1 หลัง

-ในวันที่ 17 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายมงคง  รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธาออกดำเนินการติดตั้งเต็นท์ เพื่อใช้ในงานทำบุญบ้านและงานไหว้ครู บริเวณหัวรอ จำนวน 3 หลัง


ย้อนกลับ