ฝ่ายการโยธา งานสถานที่

-ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายมงคล  รื่นเรือนฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายงาโยธา ออกดำเนินการติดตั้งเต็นท์ ใช้ในงานศพ ณ บริเวณชุมชนตรอกโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1 หลัง

-ใยวันที่ 16 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อนตรี สมทรง  สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุุธยา ได้มอบหมายให้ นายมงคล  รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายงานโยธา ออกดำเนินการติดตั้งเต็นท์ ณ บริเวณตลาดหัวแหลม เพื่อใช้ในงานจัดแสดงงิ้ว ประจำทุกปี 2561 จำนวน 3 หลัง


ย้อนกลับ