ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

-ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายงานโยธา ออกดำเนินการ ปูมิกส์ซ่อมแซมคอสะพานคอนกรีดเสริมเหล็ก ณ วัดหน้าพระเมรุที่คอสะพานเกิดการทรุดตัว และปุมิกส์ซ่อมแซมถนนคลองมะขามเรียง     ฝังทิศตะวันออกที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ

-ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรือนฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายงานโยธา ออกดำเนินงาน ผสมมิกส์ ที่โรงงานเพื่อใช้งานซ่อมแซมพื้นที่ถนน 

-ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายงานโยธา ออกดำเนิน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคลองท่อฝังทิศตะวันออก ตรงข้ามวัดวรโพธิ์ ที่การประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ขุดซ่อมแซมท่อเมนประปาโดยการลงหินคลุก พร้อมบดอัดแน่นและราดยาง


ย้อนกลับ