ฝ่ายการโยธา งานสถานที่

-ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีั สมทรง  สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์  หัวหน้างานโยธา ออกดำเนินการตั้งเวที ขนาด 3*4 พร้อมผ้าระบายที่หน้าบ้านพักศาลจังหวัด 

-ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์  หัวหน้างานโยธา ออกดำเนินการ ซ่อมแซมสะพานไม้  สะพานมหาไชย 1 และดำเนินการติดตั้งเต็นท์ จำนวน 4 หลัง ที่วัดตึก ในวันเดียวได้ดำเนินการติดตั้งเต็นท์ เพื่อใช้ในงานพิธีวันสถานปนากรุงศรีอยุธยา(วั่นระลึกถึงพระเจ้าอู้ทอง) ในช่้วงบ่ายของวันได้ดำเนินการติดตั้งเต็นท์ ณ วัดอินทรา จำนวน 4 หลัง


ย้อนกลับ