ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

-ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ว่าทมี่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายงานโยธา ออกดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนอู่ทองบริเวณ วัดขุนแสงร้าง (ตลาดหัวรอ) ที่ไหล่ทางชำรุด เป็นหลุมบ่อโดยการลงหินคลุกพร้อมบดแน่นและราดยาง

ในวันที่ 2-4 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง  สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืิองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายงานโยธา ออกดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนทางเข้าอยุธยามหาปราสาท (บึงพระราม) โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น  และในวันเดียวกันได้ดำเนินขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีด จำนวน 100 ท่อ บริเวณหน้าสถานีรถไฟอยุธยา เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังบนผิวจราจรออกทางระบายน้ำสาธารณะ


ย้อนกลับ